Misyonumuz
 
         Gündoğmuş İlçesinde, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası hükümleri doğrultusunda mevcut tüm yasa ve diğer mevzuatın uygulanması, geliştirilmesi, milli birlik ve bütünlük içerisinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmanın desteklenmesi, bilgi teknolojisinden yararlanılarak, projeler ve planlar üretilerek bu konuda çalışmalar yapmak ve vatandaş odaklı hizmet misyonu içerisinde yeni gelişmelere yönelik hizmet anlayışı ve güncel teknoloji kullanımıyla vatandaşın ihtiyaçlarına birebir cevap veren çözümler geliştirmektir.